Nglinting Saududan*)

Nglinting saududan Ngrakit  rasa lan sasmita Nyumet saududan Necep kawruh kamanungsan Aku aweh pitakon Marang kedhule kukus kang tanpa aturan: “Kus, akeh ilmu lan maneka kapinteran akeh pawiyatan lan para winasis nanging, kena ngapa ngelmu-ngelmu sundhul langit lan rakyat isih kesrakat?”   Kukus mau mung meneng muluk ing wuwungan, banjur ilang   Hari Pahlawan, 10…